Anders Petersson
Konstruktör, Certifierad Stålbyggnadskonstruktör
0480-560 52, 0703-364880
Tom Andersson
Konstruktör, Certifierad Stålbyggnadskonstruktör
0480-560 62
Ann-Margret Håkansson
Ekonomi
0480-560 58
Terezija Rapo
Byggnadsingenjör
0480-560 55
Grzegorz Myrcha
Byggnadsingenjör
Tel 0480-56050
Karol Gorzkowskij
Byggnadsingenjör
Tel 0480-56050
   
 
 

e-post adress = förnamn@byggkonstruktorerna.se