Polishuset Västervik

Traktorn 3, Kalmar Strömbergsbil

Beställare: Mörebyggen AB, Kalmar
Arkitekt: Dahlström Arkitekter, Kalmar
Beskrivning: Tillbyggnad av bilhall och verkstad. Färdigställt september 2005 Stomme av stål. Platta på mark.

Tillbaka