Byggkonstruktörerna BK
Vi är ett konsultföretag som arbetar med att ta fram konstruktionsritningar för statiska konstruktioner.

Vi dimensionerar och projekterar prefabricerade stålkonstruktioner och prefabricerade betongelement såsom sandwichväggar,
sockelelement, balkar, pelare och bjälklag.

Våra kunder är byggentreprenörer, fastighetsbolag, konsulter, offentliga beställare och betongprefabindustri.

Vi utför inga arbeten ÅT privatpersoner.

Företaget har sedan starten arbetat
företrädesvis i Stockholmområdet och söderut.

Vi projekterar såväl industrianläggningar såsom
bostäder, kontor, affärslokaler och skolor.